Životopis

Životné míľniky

Slavista, vydavateľ a publicista, zakladateľ slovanského združenia Slavica v Nitre, člen Všeslovanského výboru v Prahe a Všeslovanského zväzu v Moskve.

Detstvo

Narodil sa 2. januára 1964 v Nitre, v rodine učiteľa Viliama Zverinu. Detstvo prežil na vidieku, v obci Alekšince asi 10 kilometrov od Nitry v smere na Hlohovec. Je ženatý a vychoval tri deti. Od roku 1990 žije a pracuje v meste pod Zoborom.

Školy

Do základnej školy chodil v rodnej obci Alekšince pri Nitre. Stredoškolské vzdelanie absolvoval v Hlohovci (Gymnázium), Nitre (SEŠ) a Bratislave (SZŠ). Študoval slovanské jazyky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.  V súčasnosti študuje na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta, katedra rusistiky. Okrem toho absolvoval aj mnoho odborných kurzov a školení ako napríklad Kurz bankovníctva v Národnej banke Slovenska.

Vojenčina

Základnú vojenskú službu v Československej ľudovej armáde (ČSĽA) absolvoval v rokoch 1984 až 1986 vo vojenskom útvare 4403 v Martine na Turci u tankového praporu.

Práca
a publikačná činnosť

V súčasnosti je riaditeľom vydavateľstva Nitrava. V minulosti pracoval s nehnuteľnosťami, v bankovníctve a textilnom priemysle.
Je spoluautorom kníh ATLAS slovenských kaštieľov a kúrií, monografie Alekšince, história a súčasnosť obce a publikácie Škola slovenského ornamentu. Taktiež je zostavovateľom a prispievateľom do zborníkov: Slovo a písmo Slovanov, Štúr a Slovanstvo, Symbol a ornament v živote Slovanov a Pôvodná kultúra Slovanov. Okrem toho je aj autorom putovnej výstavy Čaro slovenského ornamentu. Pravidelne prispieva článkami do rôznych domácich a zahraničných internetových médií.

Slovanstvo

Téme Slovanstva sa intenzívne venuje od roku 2000. V roku 2009 založil v Nitre občianske združenie Slavica, ktorého cieľom je Slovanská vzájomnosť, propagácia kultúrneho dedičstva a dejín Slovanov.

Zúčastňuje sa medzinárodných konferencií k téme Slovania a Slovanstvo ako prednášajúci a zároveň robí samostatné popularizačné prednášky k tejto téme v rámci Slovenska. Ako člen medzinárodných slovanských organizácii inicioval prijatie pamätného dňa Genocídy Slovanov (22.6.) na konferencii Slovanská Praha 2018 a spolu s ĽSNS predkladal do Slovenského parlamentu Definíciu antislavizmu. V roku 2017 bol na Valnom zhromaždení Matice slovenskej, ktorej členom je od roku 1990, zvolený do jej celoslovenského výboru. Okrem toho je členom Všeslovanského výboru so sídlom v PraheVšeslovanského zväzu so sídlom v Moskve.

Dobročinnosť

Ako občiansky aktivista založil v roku 1989 miestnu organizáciu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK), ktorá sa zaoberala záchranou historických pamiatok a likvidáciou nepovolených skládok odpadu. Neskôr v roku 1999 to bolo občianske združenie Alexu, združenie na pomoc deťom a prírode ktoré zachránilo pred zrúteným kaštieľ v Lukáčovciach pri Nitre. V roku 2009 založil v Nitre občianske združenie Slavica.