Zápisník, nápady,
postrehy, publicistika

Slovanská vzájomnosť, cesta k bezpečnosti a spolupráci v Európe

Je všetkým nad slnko jasné, že súčasné ľudstvo sa nachádza vo veľmi veľkom nebezpečenstve a   kríze vo všetkých oblastiach života.

Cesta pre ľudstvo je mier a spolupráca slobodných národov

Je všetkým nad slnko jasné, že súčasné ľudstvo sa nachádza vo veľmi veľkom nebezpečenstve a kríze vo všetkých oblastiach života. Príčiny tohto nebezpečenstva sú všeobecné známe, a preto ich uvediem len v bodoch: nekontrolované zbrojenie, imperiálne vojny, drancovanie krajín, globalizácia, ekonomika podvodu, úbytok surovín, ničenie prírody, sociálna nespravodlivosť, novodobé otrokárstvo, mediálne manipulácie a vláda nadnárodných kriminálnych klanov.

To sú len niektoré a dalo by sa ich vymenovať oveľa viac. Zodpovednosť za tento stav majú vo veľkej miere krajiny tzv. euro- atlantického spoločenstva, ktoré sami seba nazývajú krajinami „demokratického sveta“. No oveľa dôležitejšie ako toto konštatovanie je poznanie, ako z týchto chorôb vyliečiť ľudstvo a planétu Zem! Tu by som si dovolil vymenovať a navrhnúť niekoľko krokov k ozdraveniu spoločnosti: návrat k tradičným hodnotám jednotlivých národov, trvalo udržateľný mier, slobodu národom sveta, spolupráca nezávislých národov, dodržiavanie medzinárodného práva, spravodlivosť, návrat svedomia a cti.

Svet Slovanov dnes

Myslím si, že zlepšeniu súčasného stavu môžu výrazne dopomôcť slobodné a nezávislé slovanské národy, Spoločenstvo Slovanov, čo nakoniec v minulosti už dokázali. V súčasnosti existuje 13 slovanských krajín nachádzajúcich sa na euroázijskom kontinente: Česko, Slovensko, Poľsko, Bielorusko, Ukrajina, Rusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Bulharsko. Okrem toho, že ich spája spoločná minulosť, kultúra, jazyk, tradície a duchovné hodnoty, spája ich aj túžba po spoločnej budúcnosti v duchu hesla „Spoločné korene, spoločná budúcnosť“. Len ak spoja svoje sily, len tak dokážu reagovať na geopolitické výzvy a hrozby, čo bude nakoniec na prospech celého ľudstva!

Spoločenstvo Slovanov ako most pre národy Európy k Rusku

To, že jednotlivé slovanské národy sú postavené proti sebe (rozpad Juhoslávie, občianska vojna na Ukrajine, prejavy rusofóbie u západných slovanov...) je len dôsledok pôsobenia vonkajších a vnútorných antislovanských síl v jednotlivých slovanských krajinách. Rozvoj slovanskej identity a spolupatričnosti závisí od dobrých vzťahov medzi bratskými národmi. Kľúčovou úlohou je výchova mladej generácie v duchu hrdosti na svoje korene a svet Slovanov, do ktorého patria. Rusko by malo znovu uvažovať o slovanskej vzájomnosti a prijať zodpovednosť za osud bratských slovanských krajín, ktorých národy to od neho očakávajú. Spoločenstvo Slovanov bude zároveň aj poslednou nádejou pre národy Európy, ktoré sa nachádzajú tesne pred zánikom a stane sa ich prostredníkom k nadviazaniu mierového dialógu a spolupráce s Ruskom.

Občianske združenie Slavica

Slavica vznikla s cieľom propagovať slovanskú vzájomnosť a bohaté kultúrne dedičstvo slovanov. Základným poslaním združenia Slavica je iniciovať a podporovať trvalé a pozitívne zmeny vo vyššie uvedených oblastiach. Na dosiahnutie týchto cieľov pripravujeme spolu s dobrovoľníkmi a partnermi rôzne projekty a podujatia. Prostredníctvom týchto aktivít sa snažíme spopularizovať problematiku slovanstva a slovanov, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách Európy a sveta, ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. 21. storočie je príležitosť a zároveň výzva dať myšlienke slovanstva a slovanskej vzájomnosti nový rozmer a kvalitu.

Miloš Zverina