Program pre Slovensko

SLOVANSTVO A EURÓPA BUDÚCNOSTI


01

Slovensko je domovom štátotvorného Slovenského národa

Slováci a ich postavenie v súčasnej Slovenskej republike a Európe.

02

Slovensko je prirodzenou súčasťou
Sveta Slovanov

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť Slovenska.


03

Spoločenstvo Slovanských Národov

Duchovná, kultúrna a jazyková blízkosť Slovanských národov.

„Spoločné korene, spoločná budúcnosť“

Deklarácia Spoločenstva Slovanských národov, Manifest Spoločenstva Slovanských národov, Definícia antislavizmu, Genocída Slovanov, Symbolika Slovanov...

04

Európa slobodných a spolupracujúcich národov

Áno európskym národom, nie jednotnému politickému národu Európy.


05

Áno pre mier v Európe, nie vojne s Ruskom

Zastavenie vojnového šialenstva, budovanie vzájomnej dôvery a porozumenia medzi národmi Európy.

06

Suverénne a neutrálne Slovensko

Navrátenie suverenity a slobodného rozhodovania Slovensku.


07

Návrat k pôvodným hodnotám národov Európy

Návrat ku koreňom je jediná správna cesta pre Slovensko a Európu.

08

Čistá príroda a zdravá rodina


09

Slovenská mládež

Materiály na stiahnutie

programové plagáty

programový plagát 1

programový plagát 2

programový plagát 3

baner na facebook

program na stiahnutie

Máte otázky?